Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji

HISTORIA
kampanii
Podaruj Życie

Historia kampanii „Podaruj życie ” – powiedz TAK transplantacjom
sięga roku 2012, kiedy to jej pomysłodawca od ponad 20 lat chorujący na cukrzycę typu 1 usłyszał o Gosi… dziewczynie u której jako pierwszej w Polsce wykonano przeszczep wyprzedzający trzustki. Tym samym została wyleczona z cukrzycy typu 1 o której przecież mówi się że jest nieuleczalna. Postanowił więc że on także spróbuje, tym bardziej że pojawiły się już pierwsze powikłania. W ten sposób trafił pod opiekę lekarzy z Kliniki Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji
Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji
Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji
Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji

Pytania i odpowiedzi


Czemu służy przeszczepianie narządów?

Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia osoby chorej, która potrzebuje zdrowego narządu, aby żyć. Metoda ta polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka.


Kiedy można pobrać narządy do przeszczepienia?

Niektóre narządy(nerka, segment wątroby) lub tkanki (szpik kostny) można pobierać od osób żywych pod warunkiem, że dawca wyrazi na to zgodę, a jego życie nie będzie narażone na niebezpieczeństwo. Jednak większość narządów i tkanek do przeszczepienia pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na pobranie. Nerki, serce, płuca, wątrobę, trzustkę, jelito i rogówkę można pobrać od osoby zmarłej, kiedy zostały już wyczerpane wszystkie możliwości jej leczenia i u której stwierdzono komisyjnie śmierć mózgową.


Co to jest śmierć mózgu?

Ustanie krążenia krwi w mózgu powoduje nieodwracalne jego uszkodzenie i chociaż przy pomocy specjalnej aparatury można pewien czas utrzymać czynność serca i oddychania, stwarzających pozory życia, wiadomo że człowiek nie żyje. U takich osób komisja lekarska złożona z trzech lekarzy, w tym co najmniej jednego


Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji
Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji
Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji

Jak zostać
DAWCĄ?

Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza, iż w przypadku braku sprzeciwu, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu. Jednak w Polsce jak i na Świecie promuje się noszenie oświadczenia woli, które jest wyrażeniem woli osoby, który taki dokument posiada. Trzeba stanowczo podkreślić, że oświadczenie woli jest wyłącznie drukiem informacyjnym i jego podpisanie powinno stać się przyczynkiem do dyskusji wśród rodziny, znajomych, przyjaciół by wyrazić swoją wolę oraz chęć oddania narządów po śmierci. Dlatego też, promując tę szczytną ideę ratowania życia poprzez oddanie narządów do transplantacji, zachęcamy do podpisania oświadczenia woli.

Dawcą pośmiertnym może zostać osoba, która za życia nie wyraziła sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza iż w przypadku braku sprzeciwu we wspomnianym rejestrze, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu.


Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji
Podaruj życie powiedz TAK Transplantacji

Oświadczenie
WOLI

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r.o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411): Art. 5. 1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. 2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy. 3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.
Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie, za życia wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów.
Pobierz plik pdf
Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. Jeżeli masz jakieś pytania co do oświadczenia woli, bardzo chętnie postaramy się odpowiedzieć, napisz na adres [email protected]