Zaznacz stronę

Powiedz TAK
Transplantaji

HISTORIA
KAMPANII

Wspólnie z Gosią postanowili zrobić to w sposób inny niż dotychczas. Pokazując pozytywne historie ludzi z pasją. Zarówno tych którzy są już po przeszczepione jak i tych którzy dopiero czekają na swoją szansę

PYTANIA I
ODPOWIEDZI

Według polskiego prawa każda osoba zmarła może być uważana za potencjalnego dawcę tkanek i narządów, jeśli za życia nie wyraziła sprzeciwu.

JAK ZOSTAĆ
DAWCĄ?

Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka.

OŚWIADCZENIE
WOLI

Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów.

HISTORIA
kampanii
Podaruj Życie

Historia kampanii „Podaruj życie ” – powiedz TAK transplantacjom sięga roku 2012, kiedy to jej pomysłodawca od ponad 20 lat chorujący na cukrzycę typu 1 usłyszał o Gosi… dziewczynie u której jako pierwszej w Polsce wykonano przeszczep wyprzedzający trzustki. Tym samym została wyleczona z cukrzycy typu 1 o której przecież mówi się że jest nieuleczalna. Postanowił więc że on także spróbuje, tym bardziej że pojawiły się już pierwsze powikłania. W ten sposób trafił pod opiekę lekarzy z Kliniki Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Pytania i odpowiedzi

Czemu służy przeszczepianie narządów?

Przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia osoby chorej, która potrzebuje zdrowego narządu, aby żyć. Metoda ta polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka.

Kiedy można pobrać narządy do przeszczepienia?

Niektóre narządy(nerka, segment wątroby) lub tkanki (szpik kostny) można pobierać od osób żywych pod warunkiem, że dawca wyrazi na to zgodę, a jego życie nie będzie narażone na niebezpieczeństwo. Jednak większość narządów i tkanek do przeszczepienia pobiera się ze zwłok osób, które za życia nie wyraziły sprzeciwu na pobranie. Nerki, serce, płuca, wątrobę, trzustkę, jelito i rogówkę można pobrać od osoby zmarłej, kiedy zostały już wyczerpane wszystkie możliwości jej leczenia i u której stwierdzono komisyjnie śmierć mózgową..

Co to jest śmierć mózgu?

Ustanie krążenia krwi w mózgu powoduje nieodwracalne jego uszkodzenie i chociaż przy pomocy specjalnej aparatury można pewien czas utrzymać czynność serca i oddychania, stwarzających pozory życia, wiadomo że człowiek nie żyje. U takich osób komisja lekarska złożona z trzech lekarzy, w tym co najmniej jednego.

Jak zostać
DAWCĄ?

Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza, iż w przypadku braku sprzeciwu, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu. Jednak w Polsce jak i na Świecie promuje się noszenie oświadczenia woli, które jest wyrażeniem woli osoby, który taki dokument posiada. Trzeba stanowczo podkreślić, że oświadczenie woli jest wyłącznie drukiem informacyjnym i jego podpisanie powinno stać się przyczynkiem do dyskusji wśród rodziny, znajomych, przyjaciół by wyrazić swoją wolę oraz chęć oddania narządów po śmierci. Dlatego też, promując tę szczytną ideę ratowania życia poprzez oddanie narządów do transplantacji, zachęcamy do podpisania oświadczenia woli.

Dawcą pośmiertnym może zostać osoba, która za życia nie wyraziła sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza iż w przypadku braku sprzeciwu we wspomnianym rejestrze, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu.

„Pamiętam jak poszłam po wyniki. Lekarz powiedział tak po prostu: konieczny będzie przeszczep. Pierwsze o czym pomyślałam, to czy zrobić dzisiaj schabowego czy może pójdziemy z dziećmi na pizzę… Dopiero później do mnie dotarło i cały czas zastanawiałam się – dlaczego Ja?”

Oświadczenie
WOLI

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r.o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411): Art. 5.

1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy.

3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.

Niezależnie od przepisów prawnych wiele osób pragnie świadomie, za życia wyrazić chęć niesienia pomocy chorym potrzebującym przeszczepów.

Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli. Jeżeli masz jakieś pytania co do oświadczenia woli, bardzo chętnie postaramy się odpowiedzieć, napisz na adres [email protected]

Oświadczenie woli do pobrania w formacie pdf dostępne wkrótce.